[RAR] Bộ video TNVL 12

NGOTRONGTUE Upload ngày 03/08/2008 07:43

File Bộ video TNVL 12 RAR thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của NGOTRONGTUE liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2008 và cho đến giờ nó được tải về 8,774 lượt.


Bộ video TNVL 12

Video mô phỏng các thí nghiệm lớp 12 theo chương trình mới, sát với nội dung SGK, chính xác khoa học, tính sư phạm cao. Rất cần thiết cho giáo dục Việt Nam.


Xem trước tài liệu