[Word] Bài toán dao động tắt dần

Sự Upload ngày 16/10/2012 16:28

File Bài toán dao động tắt dần Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Sự liên quan đến Bài toán, dao động, tắt dần, Bài toán dao động tắt dần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 950 lượt.


Bài toán dao động tắt dần
sang-kien-kinh-nghiem-quan-trong.thuvienvatly.com.f54a1.doc


Xem trước tài liệu Bài toán dao động tắt dần