[Word] Bài toán xác định thời điểm vật đi qua một vị trí xác định

(Không đề tên) Upload ngày 30/09/2008 13:00

File Bài toán xác định thời điểm vật đi qua một vị trí xác định Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của (Không đề tên) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,211 lượt.


Bài toán xác định thời điểm vật đi qua một vị trí xác định

Một vài bài toán xác định thời điểm giải bằng cách lượng giác và đường tròn (chương trình chuyên ban). Hôm sau tôi sẽ post các dạng khác lên.

 


Xem trước tài liệu