[Word] Đáp án đề thi vào 10 chuyên Hạ Long 2008-2009

Sở GDĐT Quảng Ninh Upload ngày 12/04/2009 07:57

File Đáp án đề thi vào 10 chuyên Hạ Long 2008-2009 Word thuộc chuyên mục Đề tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GDĐT Quảng Ninh liên quan đến de thi, tuyen sinh, lop 10, chuyen ly, Đáp án đề thi vào 10 chuyên Hạ Long 2008-2009.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,337 lượt.


Đáp án đề thi vào 10 chuyên Hạ Long 2008-2009

Đây là đáp án thi vào chuyên lý trường THPT chuyên HẠ LONG năm 2008- 2009

 


Xem trước tài liệu Đáp án đề thi vào 10 chuyên Hạ Long 2008-2009