[Word] Giáo án bài Giao thoa sóng

Đoàn Anh Upload ngày 29/10/2012 09:27

File Giáo án bài Giao thoa sóng Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Đoàn Anh liên quan đến Giáo án, bài Giao thoa sóng, Giáo án bài Giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 914 lượt.


Giáo án bài Giao thoa sóng
bai-8-tiet-14-giao-thoa-song.thuvienvatly.com.b9eec.docx


Xem trước tài liệu Giáo án bài Giao thoa sóng