[PPT] Các định luật Kepler (10 NC)

Quốc Việt Upload ngày 20/10/2008 11:07

File Các định luật Kepler (10 NC) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của Quốc Việt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 1,328 lượt.


Các định luật Kepler (10 NC)

 


Xem trước tài liệu