[PDF] Tương tác Electron - Photon trong các bài toán bán cổ điển

Le Dai Nam Upload ngày 03/11/2012 19:34

File Tương tác Electron - Photon trong các bài toán bán cổ điển PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11 của Le Dai Nam liên quan đến Tương tác, Electron - Photon, trong các bài toán bán cổ điển, Tương tác Electron - Photon trong các bài toán bán cổ điển.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 350 lượt.


Tương tác Electron - Photon trong các bài toán bán cổ điển
tuongtacelectron-photon.thuvienvatly.com.3a75d.pdf

 Một bài tổng hợp về các tương tác giữa photon và electron theo mô hình bán cổ điển.


Xem trước tài liệu Tương tác Electron - Photon trong các bài toán bán cổ điển