[Word] Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có R, L hoặc C-Đinh Trọng Nghĩa-THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi

dinhtrongnghia (dinhtrongnghia) Upload ngày 23/10/2008 08:21

File Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có R, L hoặc C-Đinh Trọng Nghĩa-THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều của dinhtrongnghia (dinhtrongnghia) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 1,939 lượt.


Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có R, L hoặc C-Đinh Trọng Nghĩa-THPT chuyên Lê Khiết - Quãng Ngãi

Tóm tắt lí thuyết, bài tập vận dụng, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.

 


Xem trước tài liệu