[Word] Bài tập trắc nghiệm Vật lí hạt nhân- Đỗ Hữu Thiện

Đỗ Hữu Thiện Upload ngày 30/10/2008 09:26

File Bài tập trắc nghiệm Vật lí hạt nhân- Đỗ Hữu Thiện Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân của Đỗ Hữu Thiện liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2008 và cho đến giờ nó được tải về 4,484 lượt.


Bài tập trắc nghiệm Vật lí hạt nhân- Đỗ Hữu Thiện

Đây là các bài tập phần tính toán gồm nhiều dạng toán tôi tự đánh và một số câu lý thuyết tôi sưu tầm. Tôi upload lên để các thầy cô tham khảo.

 


Xem trước tài liệu