[Word] Đề ôn ĐH số 2. Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ (Trần Đình Hùng)

Hung_Physics (Hung_Physics) Upload ngày 11/11/2008 08:41

File Đề ôn ĐH số 2. Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ (Trần Đình Hùng) Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia của Hung_Physics (Hung_Physics) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,301 lượt.


Đề ôn ĐH số 2. Phần dao động cơ, sóng cơ, sóng điện từ (Trần Đình Hùng)

 


Xem trước tài liệu