[PDF] Trắc nghiệm giao thoa sóng - Full

Nguyễn Thế Thành Upload ngày 05/11/2012 17:06

File Trắc nghiệm giao thoa sóng - Full PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Thế Thành liên quan đến Trắc nghiệm, giao thoa sóng - Full, Trắc nghiệm giao thoa sóng - Full.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,359 lượt.


Trắc nghiệm giao thoa sóng - Full
trac-nghiem-giao-thoa-song---full.thuvienvatly.com.09c7d.pdf

Tài liệu gồm 2 dạng trích trong sách của mình, chưa xuất bản được, phần bài tập trắc nghiệm lấy từ đề thi thử các trường chuyên. Mọi người góp ý kiến 


Xem trước tài liệu Trắc nghiệm giao thoa sóng - Full