[SWF] Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do

taluma Upload ngày 14/04/2009 17:17

File Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do SWF thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của taluma liên quan đến thi nghiem ao, roi tu do, tran trieu phu, Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 970 lượt.


Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do

Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do


Xem trước tài liệu Thí nghiệm ảo khảo sát quy luật của rơi tự do