[PPT] Dòng điện trong kim loại - 11 NC (Vũ Duy Phương)

Vũ Duy Phương Upload ngày 07/04/2009 21:25

File Dòng điện trong kim loại - 11 NC (Vũ Duy Phương) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Vũ Duy Phương liên quan đến dong dien, kim loai, bai giang, vu duy phuong, Dòng điện trong kim loại - 11 NC (Vũ Duy Phương).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,551 lượt.


Dòng điện trong kim loại - 11 NC (Vũ Duy Phương)

bài giảng theo tinh thần dạy học tích cực


Xem trước tài liệu Dòng điện trong kim loại - 11 NC (Vũ Duy Phương)