[Word] 63 CÂU TRAC NGHIÊM LY THUYET TONG HOP VAT LY 12-CHUONG I-II-III (CÓ ÐÁP ÁN)

NGUYEN TRUONG AN Upload ngày 15/01/2009 21:37

File 63 CÂU TRAC NGHIÊM LY THUYET TONG HOP VAT LY 12-CHUONG I-II-III (CÓ ÐÁP ÁN) Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của NGUYEN TRUONG AN liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/01/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,917 lượt.


63 CÂU TRAC NGHIÊM LY THUYET TONG HOP VAT LY 12-CHUONG I-II-III (CÓ ÐÁP ÁN)

Tông hop các câu hoi trac nghiêm vât lý 12 o các phân Dao dông co, Sóng co, Dien xoay chieu (lý thuyêt)-kèm theo dap án.

 


Xem trước tài liệu