[Word] Dao động và sóng cơ học

Đỗ Ngọc Tân Upload ngày 15/01/2009 21:43

File Dao động và sóng cơ học Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Đỗ Ngọc Tân liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/01/2009 và cho đến giờ nó được tải về 929 lượt.


Dao động và sóng cơ học


Xem trước tài liệu