[RAR] Phần mềm Mô phỏng Cơ học Working Model

pho21 Upload ngày 11/01/2009 06:05

File Phần mềm Mô phỏng Cơ học Working Model RAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của pho21 liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/01/2009 và cho đến giờ nó được tải về 5,586 lượt.


Phần mềm Mô phỏng Cơ học Working Model

Đây là phần mềm mô phỏng những thí nghiệm cơ học rất hay, các chuyển động, dao động......Có cả serial number, các bạn pass vô mà xài thoải mái, hi vọng nó giúp ích cho các bạn khi biên soạn bài giảng điện tử


Xem trước tài liệu