[PDF] 32 Bài tập ôn tập sóng cơ học

HỒ HOÀNG VIỆT Upload ngày 24/11/2012 07:59

File 32 Bài tập ôn tập sóng cơ học PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HỒ HOÀNG VIỆT liên quan đến 32 Bài tập, ôn tập, sóng cơ học, 32 Bài tập ôn tập sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/11/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,655 lượt.


32 Bài tập ôn tập sóng cơ học
bai-tap-buoi-14-24-11-2012.thuvienvatly.com.9baf7.pdf

 


Xem trước tài liệu 32 Bài tập ôn tập sóng cơ học