[PDF] Ph.D Thesis: Optical time resolved spin dynamics in III-V semiconductor quantum wells

Sưu tầm Upload ngày 14/04/2009 16:28

File Ph.D Thesis: Optical time resolved spin dynamics in III-V semiconductor quantum wells PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Sưu tầm liên quan đến thesis, optical time, spin dynamics, semiconductor, quantum well, Ph.D Thesis: Optical time resolved spin dynamics in III-V semiconductor quantum wells.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 723 lượt.


Ph.D Thesis: Optical time resolved spin dynamics in III-V semiconductor quantum wells

Author:  Matthew Anthony Brand (UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON)


Xem trước tài liệu Ph.D Thesis: Optical time resolved spin dynamics in III-V semiconductor quantum wells