[RAR] Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng

Dương Văn Đổng Upload ngày 18/02/2009 13:45

File Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng RAR thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng của Dương Văn Đổng liên quan đến song anh sang, de trac nghiem, quang song, Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,757 lượt.


Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng

Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng chương trình mới - Quí đồng nghiệp tham khảo, góp ý xây dựng. Xin cảm ơn. Xem trước tài liệu Ôn tập Lý 12 - Phần sóng ánh sáng