[RAR] Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng

Le hoang Hoa Upload ngày 10/04/2009 20:01

File Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng RAR thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của Le hoang Hoa liên quan đến luong tu anh sang, luong tinh song hat, anh sang, le hoang hoa, Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,281 lượt.


Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng

Bài giảng điện tử soạn trên PowerPoint có phần mềm thí nghiệm ảo.Mời quý Thầy Cô tải về dùng rồi cho nhận xét.

 


Xem trước tài liệu Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng