[RAR] PM bấm chuông khống chế - Dùng Máy tính

rungxanhpm Upload ngày 21/02/2009 19:42

File PM bấm chuông khống chế - Dùng Máy tính RAR thuộc chuyên mục Các phần mềm khác của rungxanhpm liên quan đến phan mem, PM bấm chuông khống chế - Dùng Máy tính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 970 lượt.


PM bấm chuông khống chế - Dùng Máy tính

Phần mềm bấm chuông cạnh tranh thời gian và khống chế tín hiệu khác bằng máy tính. Sử dụng trong các cuộc ngoại khoá, học vui... Mời các bạn xem thử


Xem trước tài liệu PM bấm chuông khống chế - Dùng Máy tính