[ZIP] Bài giảng Quá trình đẳng tích - 10NC (Phan Trung Tuấn)

Phan Trung Tuấn Upload ngày 25/02/2009 14:16

File Bài giảng Quá trình đẳng tích - 10NC (Phan Trung Tuấn) ZIP thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Phan Trung Tuấn liên quan đến bai giang dien tu, bai giang vat ly 10, chat khi, Quá trình đẳng tích - 10NC (Phan Trung Tuấn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/02/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,049 lượt.


Bài giảng Quá trình đẳng tích - 10NC (Phan Trung Tuấn)

Bài giảng bao gồm cả thí nghiệm flash Xem trước tài liệu Quá trình đẳng tích - 10NC (Phan Trung Tuấn)