[Word] Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn)

Lê Thanh Sơn Upload ngày 13/03/2009 14:01

File Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của Lê Thanh Sơn liên quan đến mau nguyen tu bo, le thanh son, Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,021 lượt.


Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn)

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ MỘT SỐ BÀI TRẮC NGHIỆM.

 


Xem trước tài liệu Bài toán mẫu nguyên tử Hiđrô (Lê Thanh Sơn)