[PDF] Đám sao mở (Open clusters)

Rolling in-the Wind Upload ngày 21/12/2012 07:28

File Đám sao mở (Open clusters) PDF thuộc chuyên mục Ebook Thiên văn, Vũ trụ học của Rolling in-the Wind liên quan đến Đám sao mở, Open clusters, Đám sao mở (Open clusters).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/12/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,211 lượt.


Đám sao mở (Open clusters)
nhom-8-dam-sao-mo.thuvienvatly.com.7cd86.pdf

Thuyết trình thiên văn 


Xem trước tài liệu Đám sao mở (Open clusters)