[Word] Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn)

Lê Thanh Sơn Upload ngày 16/03/2009 17:39

File Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn) Word thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của Lê Thanh Sơn liên quan đến le thanh son, lang kinh, quang cu, de trac nghiem, Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 6,253 lượt.


Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn)

Các câu trắc nghiệm bài lăng kính. Xem trước tài liệu Bài tập lăng kính (Lê Thanh Sơn)