[DJVU] A first course in string theory (Barton Zwiebach)

trần tiến mạnh Upload ngày 18/01/2013 15:31

File A first course in string theory (Barton Zwiebach) DJVU thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của trần tiến mạnh liên quan đến A first course, in string theory, Barton Zwiebach, A first course in string theory (Barton Zwiebach).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 178 lượt.


A first course in string theory (Barton Zwiebach)
b-zwiebach---a-first-course-in-string-theory.thuvienvatly.com.89c80.djvu


Xem trước tài liệu A first course in string theory (Barton Zwiebach)