[Word] Kiểm tra phần Sóng

phi mai tram Upload ngày 30/01/2013 07:43

File Kiểm tra phần Sóng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của phi mai tram liên quan đến Kiểm tra, phần Sóng, Kiểm tra phần Sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 597 lượt.


Kiểm tra phần Sóng
trUOng-thpt-nam-DOng-quan-------------------------------------------DiEm.thuvienvatly.com.3c9a1.docx


Xem trước tài liệu Kiểm tra phần Sóng