[PPT] Tiết 44: Bài Tập tán sắc ánh sáng (cơ bản)

phamhongdang Upload ngày 30/01/2013 17:33

File Tiết 44: Bài Tập tán sắc ánh sáng (cơ bản) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của phamhongdang liên quan đến Tiết 44, Bài Tập, tán sắc ánh sáng, Tiết 44: Bài Tập tán sắc ánh sáng (cơ bản).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 765 lượt.


Tiết 44: Bài Tập tán sắc ánh sáng (cơ bản)
bai-tap-anh-sang.thuvienvatly.com.0da48.ppt


Xem trước tài liệu Tiết 44: Bài Tập tán sắc ánh sáng (cơ bản)