[Word] Giải một số câu bài Kiểm tra sóng cơ hay và khó - Có đáp án

HCViêng Upload ngày 31/01/2013 07:19

File Giải một số câu bài Kiểm tra sóng cơ hay và khó - Có đáp án Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của HCViêng liên quan đến Kiểm tra, sóng cơ, hay và khó, Kiểm tra sóng cơ hay và khó.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/01/2013 và cho đến giờ nó được tải về 5,140 lượt.


Giải một số câu bài Kiểm tra sóng cơ hay và khó - Có đáp án
kiem-tra-song-co.thuvienvatly.com.a7e92.doc

Đáp ứng yêu cầu một số bạn. Tôi đã giải một số câu. Không có thời gian để giải hết được. Khi giải ra mới thấy đề bị sai một số chỗ. Thành thật xin lỗi...


Xem trước tài liệu Kiểm tra sóng cơ hay và khó