[Word] Giáo án tiết Bài tập hiện tượng quang điện ngoài

BUIXUANDIEU Upload ngày 13/03/2013 08:18

File Giáo án tiết Bài tập hiện tượng quang điện ngoài Word thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao của BUIXUANDIEU liên quan đến Giáo án, tiết Bài tập, hiện tượng quang điện ngoài, Giáo án tiết Bài tập hiện tượng quang điện ngoài.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/03/2013 và cho đến giờ nó được tải về 789 lượt.


Giáo án tiết Bài tập hiện tượng quang điện ngoài
tiet-75-12-nc.thuvienvatly.com.ee983.doc


Xem trước tài liệu Giáo án tiết Bài tập hiện tượng quang điện ngoài