[Word] Tính chất sóng ánh sáng-Ôn thi tốt nghiệp

tqlamvl Upload ngày 13/04/2009 13:50

File Tính chất sóng ánh sáng-Ôn thi tốt nghiệp Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng của tqlamvl liên quan đến song anh sang, on thi, tot nghiep, tran quoc lam, Tính chất sóng ánh sáng-Ôn thi tốt nghiệp.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,620 lượt.


Tính chất sóng ánh sáng-Ôn thi tốt nghiệp

60 câu trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương Tính chất sóng ánh sáng

Ôn thi tốt nghiệp

Nếu có sai sót xin nhận được phản hồi.

 


Xem trước tài liệu Tính chất sóng ánh sáng-Ôn thi tốt nghiệp