[PDF] Photonic Crystals

Jean-Michel Lourtioz Upload ngày 13/04/2009 18:54

File Photonic Crystals PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của Jean-Michel Lourtioz liên quan đến photonic, crystal, photonic devices, Photonic Crystals.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 743 lượt.


Photonic Crystals

Towards Nanoscale Photonic Devices, 2nd edition.


Xem trước tài liệu Photonic Crystals