[PDF] Nanocrystalline Materials

S.C. Tjong Upload ngày 13/04/2009 18:55

File Nanocrystalline Materials PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của S.C. Tjong liên quan đến Nanocrystalline, Material, crystal physics, Nanocrystalline Materials.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 716 lượt.


Nanocrystalline Materials

Their Synthesis - Structure - Property Relationships and Applications.


Xem trước tài liệu Nanocrystalline Materials