[Word] Bài tập mẫu nguyên tử Bohr

nguyen duy hung Upload ngày 02/04/2013 07:55

File Bài tập mẫu nguyên tử Bohr Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của nguyen duy hung liên quan đến Bài tập, mẫu nguyên tử Bohr, Bài tập mẫu nguyên tử Bohr.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/04/2013 và cho đến giờ nó được tải về 2,342 lượt.


Bài tập mẫu nguyên tử Bohr
mAu-nguyEn-tU-bohr.thuvienvatly.com.b5be8.doc


Xem trước tài liệu Bài tập mẫu nguyên tử Bohr