[PPT] Chất rắn 10 NC

Hoa le Upload ngày 06/04/2013 19:59

File Chất rắn 10 NC PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Hoa le liên quan đến Chất rắn, 10 NC, Chất rắn 10 NC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/04/2013 và cho đến giờ nó được tải về 808 lượt.


Chất rắn 10 NC
chatran.thuvienvatly.com.606a4.ppt


Xem trước tài liệu Chất rắn 10 NC