[PDF] Fullerenes

Steffen Weber's Upload ngày 15/04/2009 17:25

File Fullerenes PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của Steffen Weber's liên quan đến Fullerenes, C60, hiepkhachquay, Fullerenes.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 702 lượt.
Xem trước tài liệu Fullerenes