[PDF] Slow light in photonic crystals

Alex Figotin & Ilya Vitebskiy Upload ngày 16/04/2009 15:22

File Slow light in photonic crystals PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của Alex Figotin & Ilya Vitebskiy liên quan đến Slow light, photonic crystals, Slow light in photonic crystals.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 721 lượt.


Slow light in photonic crystals

 


Xem trước tài liệu Slow light in photonic crystals