[PDF] 86 câu đại cương sóng cơ và 3 dạng

Nguyễn văn Dân Upload ngày 29/04/2013 08:34

File 86 câu đại cương sóng cơ và 3 dạng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn văn Dân liên quan đến 86 câu, đại cương sóng cơ, 3 dạng, 86 câu đại cương sóng cơ và 3 dạng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/04/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,285 lượt.


86 câu đại cương sóng cơ và 3 dạng
i-cuong.thuvienvatly.com.a71f5.pdf

Có nhiều câu từ dễ đến khó


Xem trước tài liệu 86 câu đại cương sóng cơ và 3 dạng