[PPT] Bài giảng Thiên văn học (TS Vũ Thị Kim Liên, ĐH Thái Nguyên)

nguyen viet hieu Upload ngày 16/05/2009 17:25

File Bài giảng Thiên văn học (TS Vũ Thị Kim Liên, ĐH Thái Nguyên) PPT thuộc chuyên mục Ebook Thiên văn, Vũ trụ học của nguyen viet hieu liên quan đến bai giang, thien van hoc, vu thi kim lien, Bài giảng Thiên văn học (TS Vũ Thị Kim Liên, ĐH Thái Nguyên).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,083 lượt.


Bài giảng Thiên văn học (TS Vũ Thị Kim Liên, ĐH Thái Nguyên)

 

bài giảng môn thiên văn - TS Kim Liên - khoa lý - đhsp thái nguyên


Xem trước tài liệu Bài giảng Thiên văn học (TS Vũ Thị Kim Liên, ĐH Thái Nguyên)