[PPT] Cấu tạo của vũ trụ

Cao Duy Đông Upload ngày 12/05/2009 14:31

File Cấu tạo của vũ trụ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô của Cao Duy Đông liên quan đến cau tao, vu tru, bai giang, cao duy dong, Cấu tạo của vũ trụ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,098 lượt.


Cấu tạo của vũ trụ

 

Bài giảng: Cấu tạo của vũ trụ. Chương trình 12 CB


Xem trước tài liệu Cấu tạo của vũ trụ