[PDF] Làm khoa học trong thời đại mở (Michael Nielsen - HKQ dịch)

Michael Nielsen (HKQ dịch) Upload ngày 03/08/2009 11:17

File Làm khoa học trong thời đại mở (Michael Nielsen - HKQ dịch) PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Michael Nielsen (HKQ dịch) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 777 lượt.


Làm khoa học trong thời đại mở (Michael Nielsen - HKQ dịch)

 

Bài đăng trên Physics World, số tháng 5/2009. Bản dịch của HiepKhachQuay.


Xem trước tài liệu