[Word] BT CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC LẠ- THÀY NGHĨA HÀ PLEIKU

Trần Nghĩa Hà Upload ngày 09/08/2013 06:35

File BT CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC LẠ- THÀY NGHĨA HÀ PLEIKU Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Nghĩa Hà liên quan đến BT CON LẮC ĐƠN, TÁC DỤNG CỦA LỰC LẠ, BT CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC LẠ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 219 lượt.


BT CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC LẠ- THÀY NGHĨA HÀ PLEIKU
bAi-tAp-con-lAc-DOn-3.thuvienvatly.com.3b0a8.doc


Xem trước tài liệu BT CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC LẠ