[Word] Ôn tập chương III Sóng cơ học (Dương Văn Tính)

Dương Văn Tính Upload ngày 18/05/2009 15:02

File Ôn tập chương III Sóng cơ học (Dương Văn Tính) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Dương Văn Tính liên quan đến on tap, song co, song am, duong van tinh, Ôn tập chương III Sóng cơ học (Dương Văn Tính).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,685 lượt.


Ôn tập chương III Sóng cơ học (Dương Văn Tính)

 


Xem trước tài liệu Ôn tập chương III Sóng cơ học (Dương Văn Tính)