[PDF] Surface-enhanced Raman Scattering form a Layer of Gold Nanoparticles

nguyễn quang đông Upload ngày 07/09/2013 08:07

File Surface-enhanced Raman Scattering form a Layer of Gold Nanoparticles PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của nguyễn quang đông liên quan đến Surface-enhanced, Raman Scattering, Gold Nanoparticles, Surface-enhanced Raman Scattering form a Layer of Gold Nanoparticles.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 218 lượt.


Surface-enhanced Raman Scattering form a Layer of Gold Nanoparticles
su-dung-hat-nano-vang-nghien-cuu-tan-xa-raman-tang-cuong-be-mat-sers.thuvienvatly.com.e6f22.pdf

 

SỬ DỤNG HẠT NANO VÀNG NGHIÊN CỨU TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT


Xem trước tài liệu Surface-enhanced Raman Scattering form a Layer of Gold Nanoparticles