[PDF] Đề thi HSG 12 TPHCM năm học 2012-2013

TRẦN NGỌC THẢO Upload ngày 18/09/2013 20:40

File Đề thi HSG 12 TPHCM năm học 2012-2013 PDF thuộc chuyên mục Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố của TRẦN NGỌC THẢO liên quan đến Đề thi HSG 12, TPHCM, năm học 2012-2013, Đề thi HSG 12 TPHCM năm học 2012-2013.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 2,024 lượt.


Đề thi HSG 12 TPHCM năm học 2012-2013
hsg12-tphcm--2012-2013.thuvienvatly.com.5a626.pdf


Xem trước tài liệu Đề thi HSG 12 TPHCM năm học 2012-2013