[PPT] Hiện tượng quang điện trong

vũ phương nhi Upload ngày 24/09/2013 13:55

File Hiện tượng quang điện trong PPT thuộc chuyên mục Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng của vũ phương nhi liên quan đến Hiện tượng, quang điện trong, Hiện tượng quang điện trong.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 682 lượt.


Hiện tượng quang điện trong
quang-dien-trong--gvg.thuvienvatly.com.b69c6.ppt


Xem trước tài liệu Hiện tượng quang điện trong