[PDF] Quantum Magnetism

U. Schollwock J. Richter D.J.J. Farnell R.F. Bishop Upload ngày 01/06/2009 14:20

File Quantum Magnetism PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của U. Schollwock J. Richter D.J.J. Farnell R.F. Bishop liên quan đến Quantum, Magnetism, Quantum Magnetism.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 708 lượt.


Quantum Magnetism

 


Xem trước tài liệu Quantum Magnetism