[PDF] Đề thi kết thúc học phần Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý 2013-2014 (HCMUP)

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 15/01/2014 06:46

File Đề thi kết thúc học phần Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý 2013-2014 (HCMUP) PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Lê Anh liên quan đến Đề thi, kết thúc, học phần, Chuyên đề, phương pháp, dạy học, Vật lý, 2013-2014, Đề thi kết thúc học phần Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý 2013-2014.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/01/2014 và cho đến giờ nó được tải về 263 lượt.


Đề thi kết thúc học phần Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý 2013-2014 (HCMUP)
cdppdh-2013.thuvienvatly.com.6ebee.pdf

Đề do thầy Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn


Xem trước tài liệu Đề thi kết thúc học phần Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý 2013-2014