[Word] Đề thi Thiết kế bài dạy VL HK1 13-14 ĐH Sư phạm

Nguyễn Tấn Phát Upload ngày 07/02/2014 19:52

File Đề thi Thiết kế bài dạy VL HK1 13-14 ĐH Sư phạm Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Tấn Phát liên quan đến Đề thi, Thiết kế bài dạy VL, HK1 13-14, ĐH Sư phạm, Đề thi Thiết kế bài dạy VL HK1 13-14 ĐH Sư phạm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/02/2014 và cho đến giờ nó được tải về 262 lượt.


Đề thi Thiết kế bài dạy VL HK1 13-14 ĐH Sư phạm
thiet-ke-bai-day-vat-li---hk1---13-14.thuvienvatly.com.7954c.docx


Xem trước tài liệu Đề thi Thiết kế bài dạy VL HK1 13-14 ĐH Sư phạm