[PDF] Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân

Jackie Upload ngày 12/03/2014 20:51

File Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân PDF thuộc chuyên mục Toán học của Jackie liên quan đến Sử dụng, vi phân hóa, giải bài toán, tích phân, Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/03/2014 và cho đến giờ nó được tải về 0 lượt.


Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân
su-dung--vi-phan-hoa-de-giai--bai-toan-tich-phan.thuvienvatly.com.b5a01.pdf


Xem trước tài liệu Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân